PEJABAT DAERAH TAMBUNAN

Pejabat Daerah Tambunan, Peti Surat 25, 89657 Tambunan, Sabah, Malaysia.

Visi Dan Misi

Visi

Ke arah pembangunan secara menyeluruh masyarakat Daerah Tambunan sejajar dengan wawasan negara.

Misi

Merancang dan melaksanakan program pembangunan berteraskan sumber-sumber yang ada melalui kombinasi tenaga manusia, agensi kerajaan serta pihak swasta di peringkat daerah.