PEJABAT DAERAH TAMBUNAN

Pejabat Daerah Tambunan, Peti Surat 25, 89657 Tambunan, Sabah, Malaysia.

Pelan Strategik Tambunan 2022-2030

Buku Pelan Strategik Pembangunan Tambunan 2022-2030

•Berfungsi sebagai garis panduan hala tuju pembangunan dan perlaksanaan program kerajaan di peringkat daerah.

•Memandu pelaksanaan secara terancang dan strategik untuk mentransformasikan Tambunan ke arah pembangunan yang seimbang, berpendapatan tinggi dan lestari.

•Menjadikan Tambunan sebagai sebuah daerah yang progresif, inovatif, dan kompetitif menjelang 2030, sejajar dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya.